تشخیص آسیب مغزی خون با یک قطره خون

تشخیص آسیب مغزی خون با یک قطره خون

منتشر شده توسط - آگوست 8, 2018

با استفاده از  یک قطره خون دستگاه قابل حمل قادر به تشخیص دادن در عرض ده دقیقه آسیب مغزی می باشد. هر ساله در اروپا 3 میلیون نفر به بیمارستان منتقل می شوند (MTBI) که در مورد موارد آسیب مغزی آسیب دیده مضطرب (mTBI) و مشکوک است. با این حال 90 درصد از این بیماران