چگونه کمک به مردم در مغز شما تاثیر می گذارد؟ مطالعه اثرات نوروبیولوژیکی حمایت اجتماعی را نشان می دهد

چگونه کمک به مردم در مغز شما تاثیر می گذارد؟ مطالعه اثرات نوروبیولوژیکی حمایت اجتماعی را نشان می دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

ارائه خدمات اجتماعی هدفمند به افرادی که نیازمند هستند، مناطق فعال مغز را که در مراقبت از والدین دخیل هستند فعال می کنند و ممکن است به محققان تاثیرات مثبت سلامت روابط اجتماعی را درک کنند. مطالعه در پزشکی روانشناختی و مجله Biobehavioral Medicine ، مجله رسمی انجمن روانشناسی آمریکا می باشد. با توجه به