کشف نادر اسیدهای چرب جدید

کشف نادر اسیدهای چرب جدید

منتشر شده توسط - آگوست 28, 2018

دهها سال پس از آنکه دانشمندان صدها اسیدهای چرب مختلف را در روغنهای گیاهی کشف کردند، دو نفر که موفق به شناسایی آن شدند، سرانجام خود را به یک تیم تحت رهبری دانشگاه نبراسکا-لینکلن و دانشگاه کشاورزی Huazhong در چین نشان دادند. اسید نبراسکانیک و اسید ووهانیک به نام سایت های دو مؤسسۀ برجسته تقریبا