عواقب شناختی افزایش سن در فعالیت مغز

عواقب شناختی افزایش سن در فعالیت مغز

منتشر شده توسط - آگوست 13, 2018

افزایش فعالیت مغز جلو در سالمندان بالغ سالم نشان دهنده کاهش کارآیی می باشد ، راهی برای حفظ عملکرد شناختی محسوب نمی شود و مطالعه ای از دو نمونه انسانی منتشر شده در JNeurosci می یابد . یافته ها با نظریه پیشرو در علوم اعصاب پیری مواجه هستند. تئوری پراسپیر (Posterior-to-Front Shifting in Aging) نشان