شبکه توجه، نقش کلیدی در بازگرداندن بینایی پس از آسیب مغز دارد

شبکه توجه، نقش کلیدی در بازگرداندن بینایی پس از آسیب مغز دارد

منتشر شده توسط - سپتامبر 7, 2018

حدود یک سوم از بیماران مبتلا به سکته مغزی، در نهایت با کم بینایی، از دست دادن تا نیمی از زمینه بصری خود را از دست می دهند. این کورکورانه جزئی به عنوان غیرقابل برگشت در نظر گرفته شده است، اما مطالعات اخیر نشان داده است که آموزش بینایی پس از عصب بینایی و آسیب