ذهنیت در طی برنامه ریزی غذا، انتخاب غذا و پاسخ مغز به غذا را تغییر می دهد

ذهنیت در طی برنامه ریزی غذا، انتخاب غذا و پاسخ مغز به غذا را تغییر می دهد

منتشر شده توسط - آگوست 29, 2018

بر طبق تحقیقات جدیدی از دانشگاه توبینگن آلمان، یک دستورالعمل ساده برای تغییر تفکر شما به عنوان روش های غذا خوردن می تواند به کاهش کالری کمک کند. با تشویق شرکت کنندگان مطالعه برای تمرکز بر انواع مختلف اطلاعات در هنگام برنامه ریزی غذا، آزمایش کنندگان تغییر اندازه بخش را دیدند. اتخاذ یک ذهنیت متمرکز