آیا دانشمندان می توانند سلولهای مرجان مرموز را برای درمان بیماری های مغز استفاده کنند؟

آیا دانشمندان می توانند سلولهای مرجان مرموز را برای درمان بیماری های مغز استفاده کنند؟

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

طبق یک مطالعه از سوی دانشمندان دانشگاه مدرسه پزشکی کارولینای شمالی، جمعیت کوچکی از سلولهای مغزی که عمدتا در ناحیه حافظه مغز هستند، تولید نورون های جدید را کنترل می کنند و ممکن است در اختلالات مغزی رایج باشند. دانشمندان که کار خود را در Neuron منتشر کرده اند ، نشان داد که سلول های