بیوشیمی سازان مواد چاقی را توسعه می دهند

بیوشیمی سازان مواد چاقی را توسعه می دهند

منتشر شده توسط - اکتبر 1, 2018

یک تیم تحت رهبری استادیار بیوشیمی Felix Hausch از TU Darmstadt در حال کار بر روی مواد مورد نیاز برای کمک به مبارزه با سه بیماری گسترده است: افسردگی، درد مزمن و چاقی. در آلمان حدود چهار میلیون نفر از افسردگی رنج می برند. و بر اساس یک تحقیق توسط Deutsche Schmerzgesellschaft، انجمن آلمان که