عنوان فوتبال ممکن است برای بازیکنان زن خطرناک باشد

تجربیات گذشته چیزی را که ما بیشتر از هر چیزی در حال حاضر به دنبال آن هستیم، شکل می دهد

منتشر شده توسط - آگوست 9, 2018

یک طناب که در دنباله گرد و خاکی قرار دارد، ممکن است پرش هیجان انگیز توسط مسافرانی که به تازگی روی مار گام برداشته اند، پرتاب کند. در حال حاضر یک مطالعه جدید بهتر توضیح می دهد که چگونه یک تجربه بصری یک بار می تواند پس از آن تصورات شکل بگیرد. این مطالعه بر