هنر در چشم تماشاگر است

هنر در چشم تماشاگر است

منتشر شده توسط - سپتامبر 26, 2018

یک محقق از دانشگاه جیمز کوک در استرالیا دریافت کرده است که وضعیت ذهنی یک فرد بر روی نحوه نگاه آنها به هنر تاثیر می گذارد. نیکول توماس، مدرس روانشناسی JCU، گفت که همان قطعه آثار هنری می تواند تحسین یا رد شدن از افراد مختلف را جذب کند. او ادامه داد: “یک توضیح شهودی