افسردگی به مشکلات حافظه و پیری مغز مرتبط است

افسردگی به مشکلات حافظه و پیری مغز مرتبط است

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2018

براساس یک مطالعه منتشر شده در روز 9 مه 2018، شماره مجله پزشکی مغز و اعصاب، مجله پزشکی آکادمی مغز و اعصاب آمریکا، افسردگی در افراد مسن ممکن است به مشکلات حافظه مرتبط باشد . این مطالعه همچنین نشان داد که افراد مسن با نشانه های بیشتر افسردگی ممکن است تفاوت های ساختاری در مغز