فعالیت مغز هشدار می دهد علیه خرید سهام

فعالیت مغز هشدار می دهد علیه خرید سهام

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

با وجود انتظارات بلند مدت سود، بسیاری از مردم از سرمایه گذاری پول خود در فرم های ظاهری خطرناک سرمایه گذاری خجالت می کشند. چرا؟ دانشمندان دانشگاه بون با همکاران خود از ایالات متحده آمریکا و سوئیس در حال حاضر مدل هایی را ایجاد کرده اند که رفتار خرید سهام واقعی را برای اولین بار