افرادی که سابقه خانوادگی الکل دارند، دوپامین را در انتظار الکل آزاد می کنند

افرادی که سابقه خانوادگی الکل دارند، دوپامین را در انتظار الکل آزاد می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 18, 2018

افراد مبتلا به سابقه خانوادگی اختلال مصرف الکل (AUD) دوپامین بیشتری را در مرکز پاداش اصلی مغز در پاسخ به انتظار الکل نسبت به افرادی که تشخیص داده شده است، یا افراد سالم بدون سابقه خانوادگی AUD، منتشر می کنند. روانپزشکی بیولوژیک مانند: علوم اعصاب شناختی و تصویر برداری عصبی . لورنس کگلسل، دکترای دانشگاه