مردان و زنان تفاوت های شگفت انگیزی در دیدن حرکت از خود نشان می دهند

مردان و زنان تفاوت های شگفت انگیزی در دیدن حرکت از خود نشان می دهند

منتشر شده توسط - آگوست 22, 2018

محققان گزارش کردند در مجله ” زیست شناسی کنونی” در 16 اوت، که تفاوت های غیر منتظره میان مردان و زنان را در بر داشت. به طور متوسط ​​مطالعات آنها نشان می دهد مردان بروز حرکت تصویری را سریعتر از زنان انجام می دهند. محققان دریافتند افرادی که هر دو جنس را نمایندگی می کنند،