رسوب گادولینیم در مغز وابسته به دوز نیست

رسوب گادولینیم در مغز وابسته به دوز نیست

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2018

محققان در بیمارستان کودکان لس آنجلس اعلام کرده اند که در کودکان که گادولینیم را به عنوان یک عامل کنتراست برای افزایش معاینه MRI تعیین می کنند، تغییرات سیگنال تنها به انباشته شدن این ماده در مغز وابسته به مقدار گادولینیم نیست، بلکه این تغییرات در ارتباط با عوامل دیگر مانند حضور تومورهای مغزی و