روابط را باز نگه دارید که فقط خشنود بودن مؤثر می باشد

روابط را باز نگه دارید که فقط خشنود بودن مؤثر می باشد

منتشر شده توسط - سپتامبر 5, 2018

یک مطالعه جدید دانشگاه گلف نشان داده است که افراد در روابط باز به عنوان شریک زندگی خوشحال هستند. جسیکا وود، دانشجوی دکترا در روانشناسی اجتماعی کاربردی و نویسنده اصلی این مطالعه می گوید: “ما در برداشت افراد در روابط همجنسگرا و غیر همجنسگرا سطح رضایت از رابطه، رفاه روانی و رضایت جنسی را به