چگونه روده بر بیماری نورولوژیک تأثیر می گذارد

چگونه روده بر بیماری نورولوژیک تأثیر می گذارد

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

مطالعه ای که در این هفته منتشر شده در طبیعت ، نور جدیدی را درباره ارتباط بین روده و مغز به وجود می آورد، بدون کشف تعامل پیچیده ای که اجازه می دهد تولیدات میکروارگانیسم هایی که در روده زندگی می کنند، تاثیر گذار بر پیشرفت بیماری های نوروژنیک است. محققان Brigham و بیمارستان زنان