محدودیت کالری در ترکیب با رژیم کم چربی کمک می کند تا از مغز موش جلوگیری کند

محدودیت کالری در ترکیب با رژیم کم چربی کمک می کند تا از مغز موش جلوگیری کند

منتشر شده توسط - اکتبر 2, 2018

یک رژیم کم چرب در ترکیب با کالری کم مصرف مانع از فعال شدن سلول های ایمنی مغز به نام میکروگلایا در موش های سالم است، تحقیقات امروز منتشر شده در مرزهای علوم اعصاب مولکولی نشان می دهد . این مطالعه همچنین می گوید که ورزش به طور قابل ملاحظه ای کمتر از میزان کالری