مراحل استئوآرتریت زانو

مراحل استئوآرتریت زانو

منتشر شده توسط - آگوست 15, 2018

مراحل استئوآرتریت استئوآرتریت (OA) به پنج مرحله تقسیم می شود. مرحله 0 به زانو طبیعی و سالم اختصاص دارد. بالاترین مرحله، 4، به OA شدید اختصاص دارد. OA که به این پیشرفته تبدیل شده است احتمالا موجب درد شدید و ایجاد اختلال در حرکت مشترک می شود. مرحله 0 مرحله 0 OA به عنوان “طبیعی”