تحقیقات نشان می دهد که زمان شروع اولیه مدرسه برای سلامتی کودکان بسیار مفید است

تحقیقات نشان می دهد که زمان شروع اولیه مدرسه برای سلامتی کودکان بسیار مفید است

منتشر شده توسط - آگوست 21, 2018

زمان شروع اولیه می تواند سلامت دانش آموزان جوان را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. پس چرا مدارس بیشتر برنامه های خود را تغییر نمی دهند؟ انکوریج منطقه مدرسه وزن تحقیقات در مورد مدرسه ایده آل شروع به بار برای بچه ها در برابر منابع منطقه و نگرانی های عملی از پدر