زندگی نورون های خاردار تازه متولد شده

زندگی نورون های خاردار تازه متولد شده

منتشر شده توسط - سپتامبر 15, 2018

حتی در مغز بزرگسالان، نورون های جدید در طول عمر تولید می شوند. در یک نشریه در مجله علمی PNAS یک گروه تحقیقاتی به رهبری دانشگاه گوته تغییرات پلاستیک نورونهای متولد شده بالغ را در هیپوکمپ، ناحیه بحرانی برای یادگیری توصیف می کند ، سیگنال های عصبی مکرر ستون های فقرات بر روی دندریت های