ساعت مولکولی جدید مانع خون مغزی در مگس میوه می شود و نفوذ پذیری روزانه را تنظیم می کند

ساعت مولکولی جدید مانع خون مغزی در مگس میوه می شود و نفوذ پذیری روزانه را تنظیم می کند

منتشر شده توسط - اکتبر 2, 2018

مانع خون مغزی (BBB)، مانند یک ریزبگ در خارج از یک باشگاه شبانه منحصر به فرد، بین مغز و بقیه بدن محافظت می کند. شامل اتصالات تنگ بین سلول های عروق خونی می شود تا سموم و میکروب های مضر را از مغز نگه دارد. اما این نیز می تواند ورود بسیاری از داروهای مورد