آیا زمان انفرادی برای رسیدن به بافت در سمفونی است؟

آیا زمان انفرادی برای رسیدن به بافت در سمفونی است؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 1, 2018

موسیقی می تواند یک روح را از شور به شادی انتقال دهد. کنسرت می تواند به اشک های غیر منتظره تبدیل شود. اما جزئیات دقیقا همان چیزی است که ارتباط بین عملکردها و کارهای عاطفی عمدتا مرموز است. مطالعه جدید کمک می کند تا راه هایی را روشن کند که در آن آهنگساز ممکن است