محققان رمز و راز چگونگی ورود به سیستم عصبی مرکزی را محاسبه می کنند

محققان رمز و راز چگونگی ورود به سیستم عصبی مرکزی را محاسبه می کنند

منتشر شده توسط - آگوست 27, 2018

یکی از ویژگی های مرگبار لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)، حمله آن به سیستم عصبی مرکزی است. ALL در سیستم عصبی مرکزی برای درمان بسیار دشوار است، زیرا اکثر داروها از طریق سیستم “انسداد” به دلیل “مانع خون مغزی” طراحی شده برای محافظت از مغز مسدود شده اند. چگونه سلول های سرطانی وارد سیستم عصبی مرکزی