نورون ها می توانند بیش از یک سیگنال را در یک زمان حمل کنند

نورون ها می توانند بیش از یک سیگنال را در یک زمان حمل کنند

منتشر شده توسط - آگوست 27, 2018

در روزهای اولیه ارتباطات از راه دور، مهندسان راه هوشمندانه ای برای ارسال چندین تماس تلفنی از طریق سیم تک یک زمان فراهم کردند، این تکنیک به سرعت در بین ارسال قطعات هر پیام تغییر می کند. تحقیقات جدید از دانشگاه دوک نشان می دهد که نورون های مغز ممکن است یک استراتژی مشابه را