خدمات صنعت کار می تواند خطر افسردگی را افزایش دهد

خدمات صنعت کار می تواند خطر افسردگی را افزایش دهد

منتشر شده توسط - آگوست 17, 2018

با توجه به تحقیقات جدید، برخورد با یک جامعه ثابت و متکی به جریمه برای بخش قابل توجهی از درآمد شما، کار “سخت” است که با خطر بالقوه استرس، افسردگی و مشکلات خواب همراه است. این خطرات به ویژه برای خانم هایی که به عنوان پیشخدمت ها، کاردانان و سایر مشاغل مشغول به کار می