سلول های بنیادی در میان عوامل منجر به ضایعات مغزی در مولتیپل اسکلروزیس می شود

سلول های بنیادی در میان عوامل منجر به ضایعات مغزی در مولتیپل اسکلروزیس می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 7, 2018

مولتیپل اسکلروز (MS) بیماری مزمن ایمنی سیستم عصبی مرکزی است. سلول های ایمنی خود بدن حمله کرده و به لایه ای که سلول های عصبی را در مغز و نخاع احاطه کرده است، آسیب می رساند، که بر توانایی آنها در ارتباط با یکدیگر تاثیر می گذارد. بیماری، که حدود 2.5 میلیون نفر در سراسر