هنگامی که مغز اوتیسم بچه ها نمی توانند آرام شوند

هنگامی که مغز اوتیسم بچه ها نمی توانند آرام شوند

منتشر شده توسط - سپتامبر 29, 2018

یک سوم از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم نیز صرع دارند. این مربوط به یک ژن خطر بزرگ اوتیسم است که در بیماران مبتلا به اوتیسم جهش یافته است. اما دانشمندان نمی دانستند که چرا جهش، catnap2 باعث تشنج شد. در حال حاضر دانشمندان علوم شمال غرب آمریکا کشف کرده اند که جهش ها