پلیمرهای انعطاف پذیر نازک، "مکالمات" را در مغز با خطر کمتری آسیب پذیر می کنند

پلیمرهای انعطاف پذیر نازک، “مکالمات” را در مغز با خطر کمتری آسیب پذیر می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 28, 2018

علم هنوز به درک کامل از مغز و تمام کارهای پیچیده آن نیازی ندارد. این برای کمبود تلاش نیست. در طی چند دهه، مطالعات متعدد تحقیقاتی به دنبال درک “صحبت کردن” و یا اتصال متقابل بین هزاران موجودیت میکروسکوپی مغز، به ویژه نورونها بوده است. هدف آن یک روز به یک مغز کامل “نقشه برداری”