ژن ژانر حیاتی برای یک مغز سالم

ژن ژانر حیاتی برای یک مغز سالم

منتشر شده توسط - سپتامبر 26, 2018

تحقیقات جدید نشان داده است که چگونه یک ژن غیر معمول برای رشد مغز در موشهای جوان مورد نیاز است. از آنجایی که ژنوم انسان برای اولین بار در سال 2001 توالی شد، دانشمندان بر روی سطوح DNA ما غافلگیر شدند، به رغم ظاهرا عملکرد نامطبوع سلول ریبونوکلئیک اسید (RNA) ساخته شده است. چرا RNA