کشف بر روی رمز و راز مرگ سلول در MS روشن شده است

کشف بر روی رمز و راز مرگ سلول در MS روشن شده است

منتشر شده توسط - سپتامبر 14, 2018

محققان دانشگاه آلبرتا یک فرایند منحصر به فرد از مرگ مغزی را کشف کرده اند که بر سلول هایی که بیشترین آسیب را در مولتیپل اسکلروزیس (MS) دارند، تاثیر می گذارد. محققان پس از شناسایی پروتئین به نام پریپتوزیس یا مرگ آتشین توانستند آنزیم را در مغز که مسئول آن است، با استفاده از داروهایی