موش های پارالیزه با آسیب نخاعی به راه رفتن دوباره می پردازند

موش های پارالیزه با آسیب نخاعی به راه رفتن دوباره می پردازند

منتشر شده توسط - آگوست 27, 2018

اکثر افراد مبتلا به آسیب نخاعی از محل آسیب ناشی از فلج شدن، حتی زمانی که بند ناف کاملا قطع نشده اند، فلج می شوند. چرا بخش های نجات دهنده نخاعی به کار خود ادامه نمی دهند؟ محققان در بیمارستان کودکان بوستون اکنون درک این که چرا این مسیر عصبی باقی می ماند، ارائه می