مولکول های ضد انجماد ممکن است متوقف شود و آسیب های مغزی را کاهش دهد

مولکول های ضد انجماد ممکن است متوقف شود و آسیب های مغزی را کاهش دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018

محققان دانشکده پزشکی Perelman در دانشگاه پنسیلوانیا، در تحقیق جدید منتشر شده، کلیدی برای درمان بهتر برای آسیب ها و بیماری های مغزی ممکن در مولکول های متوقف شده و جلوگیری از چسبیدن پروتئین های خاصی به کاهش زوال شناختی و دیگر مشکلات عصبی و همچنین در بیماریهای نوروبیولوژی پیدا کردند. غلظت این مولکول مغناطیسی