ذهن بیش از موضوع: مدار آمیگدال عاطفی مبتنی بر درد را کنترل می کند

ذهن بیش از موضوع: مدار آمیگدال عاطفی مبتنی بر درد را کنترل می کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018

دو راه در مغز همگرا در amygdala تنظیم اضطراب و افسردگی که اغلب همراه با درد مزمن است، نشان می دهد تحقیقات در موش های نر منتشر شده در JNeurosci است . یکی از این مسیرها ممکن است مکانیسم بالا به پایین باشد که احساسات منفی را تحت فشار قرار می دهد. ژیژانگ پان و