آیا می تواند نتیجه و آینده ازدواج مان را پیش بینی کنیم؟

منتشر شده توسط - آوریل 26, 2021

آیا آینده می توان ازدواج را پیش بینی کرد؟ تنش های خانوادگی یکی از بدترین و شدیدترین تنش ها و استرس ها می باشد و طلاق در صدر این تنش های خانوادگی می باشند. صدمات طلاق گاهی اوقات بسیار طولانی می شود و ممکن است در حد از دست دادن عزیزی یا حتی بدتر از