اتصالات غیر متعارف: چگونگی مهار باز انتخاب کورتنی

اتصالات غیر متعارف: چگونگی مهار باز انتخاب کورتنی

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

مغز ما یک کار قابل توجهی را برای رمزگذاری اطلاعات بصری در مورد جهان اطراف ما انجام می دهد و گزارش تقریبا لحظه ای در مورد شرایط به سرعت در حال تغییر است که برای هدایت رفتار ما حیاتی است. یکپارچه سازی مکانیزم و رمزگذاری مغز، حضور نورون هایی است که به طور خاص به