فرایند اجتماعی شدن کودک |سرانجام بد کودکان منزوی

منتشر شده توسط - سپتامبر 4, 2021

فرایند اجتماعی شدن کودک ( راهنمای روان شناختی) فرایند اجتماعی شدن کودک یا همان جامعه پذیری مرحله ای مهم در رشد انسان به حساب می آید و اولین محیط اجتماعی که کودک با آن ارتباط برقرار می کند خانواده می باشد و برقراری ارتباط با والدین اولین نیاز اجتماعی کودک شناخته می شود. و زمانی

13 راه برای اجتماعی شدن افراد درونگرا

منتشر شده توسط - دسامبر 22, 2020

برخی از افراد درونگرا در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند، 13 راه برای اجتماعی شدن افراد درونگرا در ادامه ذکر شده است که به این کار کمک می کند. درون گرایی و برون گرایی غالباً در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، اما حقیقت این است که اکثر مردم جایی در وسط این نمودار قرار دارند