احساسات بدنی باعث احساسات آگاهانه می شود

احساسات بدنی باعث احساسات آگاهانه می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

انسان ها دائما در حال تغییر جریان احساسات ذهنی هستند که تنها در طول خواب و ناخودآگاه عمیق متوقف می شود. تحقیقات فنلاند نشان می دهد که چگونه احساسات ذهنی را به پنج دسته اصلی تقسیم می کند: احساسات مثبت، احساسات منفی، توهمات شناختی، حالت های جسمانی و بیماری. تمام این احساسات به احساسات بدنی