اضطراب و احساس بی قراری و ناخوشی

منتشر شده توسط - فوریه 14, 2023

اضطراب و احساس بی قراری و ناخوشی اضطراب و بی قراری از جمله واکنش های رایج سطح روان به استرس های محیطی می باشد، داشتن اضطراب در برخی از موقعیت ها مثلا زمانی که می خواهید به مصاحبه شغلی بروید و یا تصمیم مهمی مانند ازدواج دارید تا حدی طبیعی می باشد. در صورتی که