چرا ما به اخبار جعلی حساسیم، چگونه از آن دفاع کنیم

چرا ما به اخبار جعلی حساسیم، چگونه از آن دفاع کنیم

منتشر شده توسط - آگوست 25, 2018

فرایندهای فکر و سیستم های اعتقادی که مردم در اوایل زندگی در حال پیشرفت برای محافظت در برابر اضطراب و استرس در یک جهان نامعلوم می توانند توضیح دهند که چرا برخی افراد به عنوان اخبار جعلی شناخته می شوند، اما روانشناسان می توانند برخی از راهبردهای دفاع را در برابر آن ، بر اساس