سیناپس سیستم پاداش در معرض و خطر اختلالات اوتیستیک

سیناپس سیستم پاداش در معرض و خطر اختلالات اوتیستیک

منتشر شده توسط - آگوست 10, 2018

اختلالات طیف اوتیسم یک گروه ناهمگن اختلالات عصبی است که یکی از خصوصیات اصلی آن ارتباطات اجتماعی است. اما چه اتفاقی در مغز بیماران رخ می دهد که مهارت های اجتماعی آنها را مختل می کند؟ به گفته دانشمندان از دانشگاه های ژنو (UNIGE) و بازل (UNIBAS)، در سوئیس، که کار آن در Communications Communications