اختلالات رشد مغز در کودکان مرتبط با مواجهه شدن با اثرات سمی محیط زیست

اختلالات رشد مغز در کودکان مرتبط با مواجهه شدن با اثرات سمی محیط زیست

منتشر شده توسط - سپتامبر 29, 2018

با توجه به بررسی منتشر شده در انجمن های غدد درون ریز ، احتمال ابتلای زنان و کودکان باردار به سموم تخریب کننده هورمون تیروئید، ممکن است با افزایش شیوع اختلالات رشد مغز مرتبط باشد . این بررسی نشان می دهد که چندین مواد شیمیایی رایج می توانند اقدامات معمول هورمون تیروئید، که برای رشد