مغز خاص به ارتباطات اجتماعی در موش وابسته است

مغز خاص به ارتباطات اجتماعی در موش وابسته است

منتشر شده توسط - آگوست 10, 2018

بر طبق یک تحقیق از دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد، رفتار اجتماعی در مدل های موش های اختلال طیف اوتیسم عادی شد. زمانی که محققان یک ماده خاص سیگنالینگ، سروتونین را در یک قسمت مغز حیوانات منجر به انتشار یک ماده خاصی کردند. رابرت مالنکا، دکترای تخصصی، استاد و رئیس دانشکده روانپزشکی و علوم رفتاری، گفت: