درد عصب در پاها. ماری جوانا ممکن است ارتباطات مغز را تغییر دهد، امداد را تسریع نماید

درد عصب در پاها. ماری جوانا ممکن است ارتباطات مغز را تغییر دهد، امداد را تسریع نماید

منتشر شده توسط - سپتامبر 7, 2018

طبق یک مطالعه منتشر شده در تاریخ 5 سپتامبر 2018، شماره گیری آنلاین از Neurology ، زمانی که ماری جوانا پزشکی برای درد مزمن عصب گرفته می شود، ممکن است با کاهش ارتباط بین مناطق مغز که باعث ایجاد احساسات و سیگنال های حسی می شوند، درد را کاهش دهد. این مجله پزشکی آکادمی مغز