نزدیکی در زندگی بعد از دست دادن حافظه در کُندی آن نقشی ندارد

نزدیکی در زندگی بعد از دست دادن حافظه در کُندی آن نقشی ندارد

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

افراد سالمند که از رابطه جنسی فعال و عاطفی خود با همسرشان لذت می برند تمایل دارند تا در آزمون های حافظه بهتر از بزرگسالان سالخورده غیرقانونی در کوتاه مدت کار کنند، اما این مورد مدت زمانی طولانی نمی باشد. این بر اساس یک مطالعه با استفاده از داده ها از بیش از 6000 بزرگسالان