نکات کلیدی در ازدواج با نیروی انتظامی

منتشر شده توسط - ژوئن 1, 2021

اگر که در آستانه ازدواج باشید، ممکن است کسانی که به شما پیشنهاد می شوند یا به خواستگاری شما می آیند، عنوان پلیس یا کارمند نیروی انتظامی را داشته باشند و البته که شما، مثل دیگر موردهای ازدواجتان به چنین فردی، با این عنوان شغلی، فکر خواهید کرد. اما مسئله ای که وجود دارد سوگیری