کاهش استرس کودکان در مدرسه که آینده کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد

منتشر شده توسط - ژوئن 8, 2021

برای این که استرس کودکان در مدرسه کاهش یابد باید چه کار کرد؟ معمولا کودکان هم مانند بزرگسالان گرفتار استرس می شوند و آن را تجربه می کنند و زمانی که وارد مدرسه می شوند به طور معمول استرس آن ها افزایش می یابد که تا حدی این استرس معمولی می باشد. در این مقاله