آیا بچه ها اهداکنندگان اسپرم را پدر و مادر خود می دانند؟

آیا بچه ها اهداکنندگان اسپرم را پدر و مادر خود می دانند؟

منتشر شده توسط - آگوست 13, 2018

اخیرا روش های جدید ایجاد شده که زن می تواند از طریق اسپر مرد دیگری باردار شود. از سویی مرد نیز می تواند در صورت نازایی زن از رحم مصنوعی و یا جایگزین استفاده کند. حال سوال این است که آیا بچه های به دنیا آمده، افراد اهداکننده را پدر و مادر خود می دانند؟