گروه محتوایی دکتر آزمندیان

دکتر کمال آزمندیان یکی از دکترهای برجسته روانپزشکی است که به نظارت و حمایت سایت تاپ نیوز پرداخته است.

روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات

روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018
هدف روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی[1] (IRT) عبارت از تجهیز کردن زوجین به ابزارهای ضروری برای برقراری دیالوگ با یکدیگر، با استفاده از روش های سالم و آشکار سازی روابط…
ادامه مطلب