بر اساس تصمیمات روزمره در مورد خطر درد و یا از دست دادن ارتباط با افزایش اضطراب همراه می باشد

بر اساس تصمیمات روزمره در مورد خطر درد و یا از دست دادن ارتباط با افزایش اضطراب همراه می باشد

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2018

یک مطالعه در eLife نشان می دهد که دانشمندان نور تازه ای در مورد اینکه چگونه مغز انسان از تجربیات گذشته استفاده می کند و آنها را به وقایع آینده متصل می کند، به ما کمک می کند تا با اطمینان به جهان اطراف ما هدایت شود . توانایی ما برای «تعمیم دادن» یک روش